O nás

Spoločnosť Ing. Jozef Čapoš - JJJ-DDD bola založená v roku 1993 za účelom poskytovania služieb v oblasti deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie (DDD).

Sídlom spoločnosti sa stala obec Vlčkovce nachádzajúca sa na rozhraní hlavných ťahov Bratislava - Trnava a Trnava - Nitra.

V roku 1998 sa rozšírila ponuka služieb o medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu tovaru a služby v oblasti logistiky.

Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb a zaručenia transparentnosti bol firme 30. júla 2004, po absolvovaní úspešného hĺbkového auditu, udelený certifikát ISO 9001:2000 spoločnosťou BVQI.

Nakoľko sekcia DDD zaznamenala v období 1995 - 2005 veľký rozmach, nevyhla sa záujmu nadnárodných spoločností o jej prevzatie.

V roku 2006 sa DDD sekcia pretransformovala na JJJ-DDD, s.r.o. a následne bola prevzatá poprednou spoločnosťou v oblasti facility services - ISS Facility Services, s.r.o.

V oblasti dopravy sa firma zo začiatku zamerala na automobilový priemysel.

Vytrvalým úsilím sa nám podarilo za 8 rokov doviesť spoločnosť Ing. Jozef Čapoš JJJ-DDD medzi zdravé, stredne veľké dopravné spoločnosti na slovenskom trhu.

V januári 2007 sa sekcia medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy pretransformovala na spoločnosť 3J - 3D int., s.r.o.

V októbri 2008 sa naša firma presťahovala do nového areálu v Trnave - Modranke, kde sme začali poskytovať služby aj v oblasti skladovania logistiky a dodávanie zákazníkovi "JUST IN SEQUENCE".

V I. kvartáli roku 2009 sme sa rozhodli pre jasný cieľ - vybudovanie zdravej spoločnosti, ktorá bude patriť medzi popredných lídrov na slovenskom trhu nie len svojou veľkosťou vozového parku, ale aj poskytovaním kvalitného a odborného servisu. Práve preto sme sa rozhodli pre celý rad odborných školení našich zamestnancov a ako prvá dopravná firma na slovenskom trhu sme získali recertifikáciu systému manažérstva kvality ISO 9001:2008, enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004 a úspešne sme boli certifikovaní aj systémom správnej výrobnej praxe GMP+ B4.1 - splnili sme všetky nové požiadavky legislatívy SR ako aj smerníc EU.

Zamestnanci zároveň začali využívať celý rad školení a doplnenia vzdelania - 4× týždenne sa v priestoroch firmy konajú vyučovacie hodiny anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.

Zároveň nesmieme zabudnú ani na fakt, že aj v čase hospodárskej krízy sme sa rozhodli doplniť náš vozový park o nové vozidlá ako aj o obnovu vozidiel spĺňajúcich limity EURO V.

V roku 2009, po úspešných medzinárodných tendroch, sa do portfólia našich zákazníkov zaradili významné spoločnosti v oblasti potravinárskeho priemyslu Amylum Slovakia s.r.o. a Jungbunzlauer Austria AG.

V roku 2010 sa k spomínaným dvom spoločnostiam pridali ďalší naši zákazníci, a to PacTra s.r.o. – popredná logistická firma, pre ktorú zabezpečujeme dopravu „JUST IN TIME“ pre KIA MOTORS SLOVAKIA a v neposlednom rade koncern ZF – ktorý má na Slovensku 5 závodov (2 x v Trnave, 3 x v Leviciach)

Vďaka našim doterajším zákazníkom, ako aj novo získaným sa nám podarilo zdvojnásobiť vozidlový park a k logistickým službám pribudli dva nové sklady pre „automotive“ sekciu o rozlohe 1000 m2 a jeden sklad pre skladovanie agrokomodít pre Amylum Slovakia.

V júni 2011 spoločnosť 3J-3D int. s.r.o., kúpila podnik Poľnohospodárske družstvo Voderady – Slovenská Nová Ves, čím sme vlastne potvrdili naše smerovanie v doprave a to hlavne orientácia na potravinársky priemysel a agrosektor.

V októbri 2011 sa prevádzka firmy presťahovala do priestorov novovzniknutej dcérskej spoločnosti AGRO Voderady - SNV a.s. ktorá nám poskytla kancelárske priestory ako aj skladové priestory pre logistický sklad ako aj priestory na skladovanie agrokomodít.

V júni 2013 absolvovala naša spoločnosť ďalší významný audit a bol nám udelený certifikát ISCC EU ktorý našej spoločnosti umožňuje spolupracovať so zákazníkmi vyžadujúcimi agrokomodity z trvale udržateľných zdrojov.

 REFERENCIE

Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo