OBCHOD

Naša spoločnosť

- disponuje návesmi s posuvnou podlahou
- disponuje skladom pre agrokomodity
- disponuje teleskopickými nakladačmi

vzhľadom na dané skutočnosti sme sa rozhodli otvoriť oddelenie nákupu a predaja poľnohospodárskych komodít.

Hneď v prvých mesiacoch sme sa stali dodávateľmi pre popredných európskych spracovateľov.