LOGISTIKA

Spoločnosť disponuje skladovými priestormi o rozlohe 2500 m2. Jedná sa o bezprašné sklady, vybavené štandardnou manipulačnou technológiou.

Pre skladovanie agrokomodít disponujeme skladom spĺňajúcim štandardy HCCP a teleskopickými nakladačmi.

Sme schopní zabezpečiť dodávky skladovaného materiálu formou JIT, JIS, ako aj služby pridanej hodnoty (štítkovanie, prebaľovanie, triedenie...)

Celý areál je nepretržite monitorovaný kamerovým systémom a skladové priestory sú zabezpečené signalizáciou narušenia a zároveň proti krádeži a inej poistnej udalosti (živel) do hodnoty 150.000,-- EUR